Skip to content

Bakithi Kumalo Warming Up On The Kalimba

Bakithi Kumalo @kumalobass making some pre-show cheer on a Kalimba Bakithi Kumalo Warming Up On The Kalimba😍Bakithi Kumalo Warming Up On The Kalimba🎶Playing Chicago tonight! #homewardbound